KARA ZA ZABICIE PSA Fundacja Centaurus
KARA ZA ZABICIE PSA Fundacja Centaurus

Petition från
Centaurus Foundation

Vi samlar in 1 miljon namnunderskrifter i världen för att rädda djur från kriget i Ukraina! Din signatur kan hjälpa till att öppna gränser som har stängts av byråkrati för dem. Europeiska unionen måste låta dem passera, annars kan de svälta ihjäl eller genom bombningar. Öppna gränserna med oss! Skriv under namninsamlingen!Tillsammans för djuren
på den ukrainska fronten!

Om du stöder vårt arbete och våra konvojer för djur från Ukraina kan du gå med i vår kampanj här och finansiera våra konvojer och den efterföljande vården av hundratals evakuerade hundar och katter från krigszoner i Ukraina. Vi har evakuerat djur sedan krigets första dag. Hittills har 1000 hundar och katter transporterats av oss och fått hjälp och skydd. Nästan 2 000 fler rapporterade skyddade och hemlösa djur väntar på oss. Vi samlar in pengar till bränsle, bussar, kennelburar, transportbehållare, skålar, chips, vacciner, pass, bränsle till generatorer och hyra av isoleringsbehållare och veterinärkliniker. Din hjälp räddar deras liv.

20EUR
50EUR
100EUR
annorlunda

Tack för all din hjälp!

PAYPAL: kontakt@centaurus.org.pl

Przetwarzanie danych - RODO

Klauzula informacyjna dot. petycji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-315 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Daniel Uszyński, e-mail: biuro@kancelarie-warszawa.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w realizacji postulatów z petycji oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym przez administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e i f RODO,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Fundacja Centaurus

Centaurus Foundation

Wałbrzyska 6-8
52-314 Wroclaw
POLEN

tanja.jung@centaurus.org.pl

PAYPAL: kontakt@centaurus.org.pl

PL17 1750 1064 0000 0000 2257 6798

Swift :RCBWPLPW
Reiffeisen Bank

Tack för varje donation.
Om du vill ha mer information, skriv till oss!