KARA ZA ZABICIE PSA Fundacja Centaurus
KARA ZA ZABICIE PSA Fundacja Centaurus

Podpisz petycję
Fundacji Centaurus!

Zbieramy 1 milion podpisów na świecie, aby uratować zwierzęta z wojny na Ukrainie! Twój podpis może pomóc otworzyć dla nich granice, które zamknęła biurokracja. Unia Europejska musi je przepuścić, inaczej grozi im śmierć głodowa lub w wyniku bombardowań. Otwórz z nami granice! Podpisz petycje!Razem dla zwierząt
z frontu Ukrainy!

Jeśli popierasz nasze działania i konwoje na rzecz zwierząt z Ukrainy, tutaj możesz dołączyć do naszej akcji i zostać fundatorem naszych konwojów i późniejszej opieki nad setkami ewakuowanych psów i kotów z terenów ogarniętych wojną na Ukrainie. Od pierwszego dnia wojny prowadzimy ewakuację zwierząt, do tej pory 1000 psów i kotów zostało przez nas przetransportowanych i otrzymały pomoc i schronienie. Czekają na nas jeszcze blisko 2000 zgłoszonych zwierząt ze schronisk i bezdomnych. Zbieramy fundusze na paliwo, wynajem busów, klatki kennelowe, transportery, miski, czipy, szczepionki, paszporty, paliwo do agregatów i wynajem ocieplanych kontenerów oraz kliniki weterynaryjne. Twoja pomoc ratuje im życie

20zł
50zł
100zł
inna

Dziękujemy Państwu za każdą pomoc!

PAYPAL: kontakt@centaurus.org.pl

Przetwarzanie danych - RODO

Klauzula informacyjna dot. petycji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-315 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Daniel Uszyński, e-mail: biuro@kancelarie-warszawa.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w realizacji postulatów z petycji oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym przez administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e i f RODO,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Fundacja Centaurus

Fundacja Centaurus
ul. Wałbrzyska nr 6-8
52-314 Wroclaw

kontakt@centaurus.org.pl
tel. 518 569 487 lub 518 569 488

PAYPAL: kontakt@centaurus.org.pl
PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350

Swift/Bic: BPKOPLPW
IBAN: PL15102052260000600202200350

Dla wpłat zza granicy i wpłat stałych (Raiffeisen Bank):
PL36 1750 1064 0000 0000 2257 6747 (wpłaty w PLN)
PL17 1750 1064 0000 0000 2257 6798 (wpłaty w EUR)

Jeśli chcesz zostać szybko poinformowany o wyniku akcji - podaj w tytule wpłaty dodatkowo swój nr telefonu. Zadzwonimy lub otrzymasz sms!