KARA ZA ZABICIE PSA Fundacja Centaurus
KARA ZA ZABICIE PSA Fundacja Centaurus

Firma la petizione
per la Fondazione del Centauro

Abbiamo bisogno di raccogliere 1 milione di firme per cercare di salvare gli animali in Ucraina! La tua firma può aiutare ad aprire i confini che sono stati chiusi per loro dalla burocrazia, dimostratasi reticenteL'Unione Europea deve lasciarli agevolare la movimentazione, centinaia di animali stanno rischiando di morire di fame o dilaniati dalle bombe. Apri le frontiere con noi! Firma la petizione!Insieme possiamo fare di più
Aiuta i nostri studenti.

Se sostieni le nostre azioni, ti preghiamo di sostenerci in modo che possiamo fare di più insieme. fare una donazione volontaria.

20EUR
50EUR
100EUR
diverso

Grazie per tutto il tuo aiuto!

PAYPAL: kontakt@centaurus.org.pl

Przetwarzanie danych - RODO

Klauzula informacyjna dot. petycji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-315 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Daniel Uszyński, e-mail: biuro@kancelarie-warszawa.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w realizacji postulatów z petycji oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym przez administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e i f RODO,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Fundacja Centaurus

Centaurus Foundation

Wałbrzyska 6-8
52-314 Wroclaw
POLEN

kontakt@centaurus.org.pl

PAYPAL: kontakt@centaurus.org.pl

PL17 1750 1064 0000 0000 2257 6798

Swift :RCBWPLPW
Reiffeisen Bank

Ti ringraziamo per ogni donazione.
Se vuoi maggiori informazioni, scrivici!