KARA ZA ZABICIE PSA Fundacja Centaurus
KARA ZA ZABICIE PSA Fundacja Centaurus

Unterzeichne die Petition
der Centaurus-Stiftung

Wir sammeln weltweit 1 Million Unterschriften, um Tiere vor dem Krieg in der Ukraine zu retten! Deine Unterschrift kann dazu beitragen, für sie die Grenzen zu öffnen, die die Bürokratie geschlossen hat. Die Europäische Union muss sie durchlassen, da sie sonst Gefahr laufen, zu verhungern oder bombardiert zu werden. Öffne mit uns die Grenzen! Unterzeichne die Petition!Gemeinsam für die Tiere
an der ukrainischen Front!

Wenn Sie unsere Arbeit und die Konvois für Tiere aus der Ukraine unterstützen, können Sie sich hier unserer Kampagne anschließen und unsere Konvois und die anschließende Versorgung von Hunderten von evakuierten Hunden und Katzen aus den Kriegsgebieten in der Ukraine finanzieren. Wir haben seit dem ersten Tag des Krieges Tiere evakuiert. Bisher wurden 1000 Hunde und Katzen von uns transportiert und erhielten Hilfe und Unterkunft. Fast 2.000 weitere gemeldete Tierheim- und Obdachlosentiere warten auf uns. Wir sammeln Geld für Treibstoff, Busmiete, Zwingerkäfige, Transportbehälter, Näpfe, Chips, Impfstoffe, Pässe, Treibstoff für Generatoren und die Anmietung von Isolierbehältern und Tierkliniken. Ihre Hilfe rettet ihr Leben.

20EUR
50EUR
100EUR
beliebig

Wir bedanken uns bei Ihnen für jede Hilfe!

PAYPAL: kontakt@centaurus.org.pl

Przetwarzanie danych - RODO

Klauzula informacyjna dot. petycji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-315 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Daniel Uszyński, e-mail: biuro@kancelarie-warszawa.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w realizacji postulatów z petycji oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym przez administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e i f RODO,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Fundacja Centaurus

Centaurus-Stiftung

Wałbrzyska 6-8
52-314 Wroclaw (Breslau)
POLEN

kontakt@engeltiere.de

PAYPAL: kontakt@centaurus.org.pl

PL17 1750 1064 0000 0000 2257 6798

Swift :RCBWPLPW
Reiffeisen Bank

Wir danken für jede Spende.
Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, schreiben Sie uns an!